General information about agency INSS Tour d.o.o.

U predugovornim informacijama i Općim uvjetima putovanja za turističke aranžmane agencije INSS Tour d.o.o. kupac dobiva informacije o odredištu, polasku, vrsti smještaja, dežurnom telefonu, plaćenim uslugama, obvezama i pravima kupca i Agencije, potrebama za zdravstvenim potvrdama, vizama i sl. Potpisom ugovora i/ili uplatom kupac (ili ugovaratelj za treću osobu) potvrđuje da je upoznat sa predugovornim informacijama i općim uvjetima, da mu je ponuđeno putno osiguranje (zdravstveno osiguranje, osiguranje od otkaza putovanja, osiguranje prtljage) da je upoznat sa uvjetima osiguravatelja i Zakonom o pružanju usluga u turizmu N/N 130/17 i EU direktive 215/2302 te da je gore navedeno razumio i da navedeno prihvaća.

REZERVACIJA I PLAĆANJE

Prilikom rezervacije uplaćuje se 35% od ukupne cijene aranžmana, ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka usluge. U slučaju otkaza od strane putnika ili nepoštivanja datuma uplate rezervacija se automatski poništava, a uplaćeni iznos zadržava. BORAVIŠNA PRISTOJBA Boravišna pristojba nije uključena u cijenu (osim ako nije drugačije navedeno) i izražena je za svaki objekat posebno. Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja (ukoliko nije drugačije navedeno, npr. plaćanje na licu mjesta).

SMJEŠTAJ

Ulazak u hotelske sobe / apartmane od 17:00 sati na dan dolaska, a odlazak do 10:00 sati na dan završetka korištenja usluge ukoliko nije drugačije navedeno. U slučaju nemogućnosti korištenja ugovorenog smještaja putnik se obvezuje da će prihvatiti drugi smještaj iste ili više kategorije. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

PUTNO OSIGURANJE

Potpisom ugovora i uplatom aranžmana potvrđujete da Vam je preporučena uplata police putnog osiguranja, da ste upoznati sa čl.400 st.4 Zakona o osiguranju i da ste ga razumjeli (www.zakonoosiguranju.hr).Polica putnog osiguranja uplaćuje se prilikom rezervacije (uplate prve rate). PUTNIK je obvezan bez posebnog zahtjeva dostaviti svoj OIB i druge podatke koje zahtijeva osiguravatelj. Agencija djeluje kao posrednik i PUTNIK sva potraživanja prenosi na osiguravajuću kuću. PUTNIK može samostalno bez posredovanja Agencije izraditi policu putnog osiguranja u odabranoj osiguravajućoj kući.

JAMČEVNO OSIGURANJE

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti, putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju trebaju odmah kontaktirati osiguravatelja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem ugovora i uvjetima osiguravatelja i da ih je razumio.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Osiguranje od odgovornosti za štetu koju može prouzročiti putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na aranžman. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem ugovora i uvjetima osiguravatelja i da ih je razumio.

PUTOVANJA TIJEKOM PANDEMIJE/EPIDEMIJE

Tijekom putovanja putnik je dužan držati se svih uputa, preporuka i mjera domaćih i stranih nadležnih tijela. Agencija neće biti odgovorna za bilo kakve kazne, komplikacije ili sporove koji proizlaze iz nepoštivanja uputa i mjera protiv pandemnije/epidemije. Prilikom planiranja putovanja ili boravka referentne stranice su:

https://reopen.europa.eu/hr
https://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/upozorenja
https://www.koronavirua.hr/reopen.europa.eu/hr

Preporučamo i praćenje razvoja zaraze te pridržavanja preporuka HZJZ-a i WHO-a.

NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA KORISNIKA USLUGA

Sukladno čl.6 toč.3 Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. Nov. 130/7) obavještavamo korisnike usluga da prigovor na pruženu uslugu mogu dostaviti pismeno u turističkoj agenciji, poštom na adresu INSS Tour d.o.o. , Petrinjska 59a, 10000 Zagreb, elektronskom poštom na email info@insstour.com. Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u pisanom obliku u roku 15 dana od zaprimanja prigovora. INSS Tour d.o.o. i njegovi zaposlenici ne odgovoraju za eventualne pogreške na webu (u tisku). Nastojimo osigurati točnost i valjanost svih slika i informacija od davatelja usluga ali ne preuzimamo odgovornost i ne možemo garantirati za njihovu apsolutnu točnost i valjanost.

ZAVRŠNE ODREDBE

Stranke se obvezuju da će moguće sporne situacije riješiti sporazumno, a ukoliko ne uspiju pokušati će rješenja naći u Centru za mirenje pri HGK (Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb). Nije li moguć ni taj način, za spor je mjerodavan sud u Zagrebu, a mjerodavno pravo je hrvatsko. Za nadzor nad Agencijom zadužen je Državni inspektorat – turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb. Upravna suradnja u RH je pri Ministarstvu turizma i sporta Prisavlje 14, 10 000