General information about agency Kontakt tours d.o.o.

U predugovornim informacijama i “Općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane” agencije JAN Jadran Alpe Nautika d.o.o. kupac dobiva informaciju o odredištu, plaćenim uslugama, cijeni, obvezama i pravima kupca i agencije, potrebama za zdravstvenim potvrdama, vizama i sl.

1. REZERVACIJA I PLAĆANJE

Prilikom rezervacije uplaćuje se 35% od ukupne cijene aranžmana, ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka usluge. U slučaju otkaza od strane putnika ili nepoštovanja datuma uplate rezervacija se automatski poništava, a uplaćeni iznos zadržava.

2. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu (osim ako nije drugačije navedeno) i izražena je za svaki objekt posebno. Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja (ukoliko nije drugačije navedeno, npr. plaćanje na licu mjesta).

Boravišna pristojba za smještaj u državama EU nije uključena u cijenu smještaja (ukoliko u cjeniku nije drugačije navedeno) i naplaćuje se prema cijenama za boravišnu pristojbu izraženim u važećem cjeniku, istovremeno s uplatom iznosa za smještaj.

3. SMJEŠTAJ

Ulazak u hotelske sobe / apartmane od 17:00 sati na dan dolaska, a odlazak do 10:00 sati na dan završetka korištenja usluge ukoliko nije drugačije navedeno.

Ponuđeni hoteli i apartmani opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, usluge kao i druge ponude hotela/apartmana pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija, standardi smještaja i usluga u svakoj su državi različiti i nisu usporedivi.

U slučaju nemogućnosti korištenja ugovorenog smještaja putnik se obvezuje da će prihvatiti drugi smještaj iste ili više kategorije. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

4. PUTNO OSIGURANJE

Potpisom ugovora i uplatom aranžmana potvrđujete da vam je preporučena uplata police putnog osiguranja: zdravstveno osiguranje, osiguranje prtljage i/ili osiguranje u slučaju otkaza aranžmana. Polica putnog osiguranja od otkaza uplaćuje se prilikom rezervacije (uplate prve rate). PUTNIK je obavezan bez posebnih zahtjeva dostaviti svoj OIB i druge podatke koje zahtjeva osiguravatelj.

JAMČEVNO OSIGURANJE

U skladu sa zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti, putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju trebaju odmah kontaktirati osiguravatelja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem ugovora i uvjetima osiguravatelja i da ih je razumio.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI


Osiguranje od odgovornosti za štetu koju može prouzročiti putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na aranžman. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem ugovora i uvjetima osiguravatelja Wiener osiguranje i da ih je razumio.

5. POLITIKA KVALITETE

Kontinuirano radimo na razvoju novih i unaprijeđenju postojećih proizvoda u skladu sa načelima društveno odgovornog poslovanja i održivog turizma te posvećujemo posebnu pažnju pri izboru dobavljača.

Naša politika kvalitete usklađena je s misijom, vizijom, strategijom i ciljevima kvalitete agencije, s čime su upoznati svi naši zaposlenici koje kontinuirano stručno usavršavamo.

6. OPĆI UVJETI I UPUTE

“Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane” sastavni su dio aranžmana koji se nalaze u ponudi i molimo da ih obavezno pročitate prije potpisivanja ugovora o putovanju, odnosno uplate, jer potpisom ugovora ili uplatom pristajete na opće uvjete putovanja.
Informacija o mjestu i vremenu polaska autobusa odredištu, vrsti smještaja, dežurnom telefonu i drugo nalazi se na obavijesti koju dobivate prije putovanja.

Nepostojanje direktnih polazaka iz drugih gradova na bilo koju destinaciju nije razlog za otkaz putovanja, već putnici u tom slučaju prihvaćaju da na početak putovanja trebaju doći u Zagreb.

7. ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU – DIO A/B

Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu.
Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžmane. Turistička agencija JAN Jadran Alpe Nautika d.o.o. u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.
Turistička agencija JAN Jadran Alpe Nautika d.o.o., ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.