Opće informacije agencije JAN Jadran Alpe Nautika

U predugovornim informacijama i Općim uvjetima putovanja za turističke aranžmane (nalaze se na mrežnim stranicama www.jan-tours.com ) agencije JAN Jadran Alpe Nautika d.o.o. kupac dobiva informacije o odredištu, polasku, vrsti smještaja, dežurnom telefonu, plaćenim uslugama, obvezama i pravima kupca i Agencije, potrebama za zdravstvenim potvrdama, vizama i sl. Potpisom ugovora i/ili uplatom kupac (ili ugovaratelj za treću osobu) potvrđuje da je upoznat sa predugovornim informacijama i općim uvjetima, da mu je ponuđeno putno osiguranje (zdravstveno osiguranje, osiguranje od otkaza putovanja, osiguranje prtljage) da je upoznat sa uvjetima osiguravatelja i Zakonom o pružanju usluga u turizmu N/N 130/17 i EU direktive 215/2302 te da je gore navedeno razumio i da navedeno prihvaća.

REZERVACIJA I PLAĆANJE

Prilikom rezervacije uplaćuje se 35% od ukupne cijene aranžmana, ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka usluge. U slučaju otkaza od strane putnika ili nepoštivanja datuma uplate rezervacija se automatski poništava, a uplaćeni iznos zadržava. BORAVIŠNA PRISTOJBA Boravišna pristojba nije uključena u cijenu (osim ako nije drugačije navedeno) i izražena je za svaki objekat posebno. Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja (ukoliko nije drugačije navedeno, npr. plaćanje na licu mjesta).

SMJEŠTAJ

Ulazak u hotelske sobe / apartmane od 17:00 sati na dan dolaska, a odlazak do 10:00 sati na dan završetka korištenja usluge ukoliko nije drugačije navedeno. U slučaju nemogućnosti korištenja ugovorenog smještaja putnik se obvezuje da će prihvatiti drugi smještaj iste ili više kategorije. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

PUTNO OSIGURANJE

Potpisom ugovora i uplatom aranžmana potvrđujete da Vam je preporučena uplata police putnog osiguranja, da ste upoznati sa čl.400 st.4 Zakona o osiguranju i da ste ga razumjeli (www.zakonoosiguranju.hr).Polica putnog osiguranja uplaćuje se prilikom rezervacije (uplate prve rate). PUTNIK je obvezan bez posebnog zahtjeva dostaviti svoj OIB i druge podatke koje zahtijeva osiguravatelj. Agencija djeluje kao posrednik i PUTNIK sva potraživanja prenosi na osiguravajuću kuću. PUTNIK može samostalno bez posredovanja Agencije izraditi policu putnog osiguranja u odabranoj osiguravajućoj kući.

JAMČEVNO OSIGURANJE

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti, putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju trebaju odmah kontaktirati osiguravatelja UNIQUA OSIGURANJE, Planinska 30, broj police: 45-7002815510. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem ugovora i uvjetima osiguravatelja i da ih je razumio.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Osiguranje od odgovornosti za štetu koju može prouzročiti putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na aranžman – UNIQUA OSIGURANJE, Planinska 30, broj police: 11-7002815521. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem ugovora i uvjetima osiguravatelja UNIQUA OSIGURANJA i da ih je razumio.

PUTOVANJA TIJEKOM PANDEMIJE/EPIDEMIJE

Tijekom putovanja putnik je dužan držati se svih uputa, preporuka i mjera domaćih i stranih nadležnih tijela. Agencija neće biti odgovorna za bilo kakve kazne, komplikacije ili sporove koji proizlaze iz nepoštivanja uputa i mjera protiv pandemnije/epidemije. Prilikom planiranja putovanja ili boravka referentne stranice su:

https://reopen.europa.eu/hr
https://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/upozorenja
https://www.koronavirua.hr/reopen.europa.eu/hr

Preporučamo i praćenje razvoja zaraze te pridržavanja preporuka HZJZ-a i WHO-a.

NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA KORISNIKA USLUGA

Sukladno čl.6 toč.3 Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. Nov. 130/7) obavještavamo korisnike usluga da prigovor na pruženu uslugu mogu dostaviti pismeno u turističkoj agenciji, poštom na adresu JAN Jadran Alpe Nautika d.o.o., Gundulićeva 3, 10000 Zagreb, elektronskom poštom na email jan1@jan-tours.com. Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u pisanom obliku u roku 15 dana od zaprimanja prigovora. JAN Jadran Alpe Nautika d.o.o. i njegovi zaposlenici ne odgovoraju za eventualne pogreške na webu (u tisku). Nastojimo osigurati točnost i valjanost svih slika i informacija od davatelja usluga ali ne preuzimamo odgovornost i ne možemo garantirati za njihovu apsolutnu točnost i valjanost.

ZAVRŠNE ODREDBE

Stranke se obvezuju da će moguće sporne situacije riješiti sporazumno, a ukoliko ne uspiju pokušati će rješenja naći u Centru za mirenje pri HGK (Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb). Nije li moguć ni taj način, za spor je mjerodavan sud u Zagrebu, a mjerodavno pravo je hrvatsko. Za nadzor nad Agencijom zadužen je Državni inspektorat – turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb. Upravna suradnja u RH je pri Ministarstvu turizma i sporta Prisavlje 14, 10 000