O nama

KVALITETA

nam je izuzetno važna i stalno težimo boljem

ISKUSTVO

radom s ljudima i djecom, organiziranjem putovanja i aranžmana bavimo od 1995.

PODRŠKA

klijentu dajemo podršku i asistenciju od trenutka kada se odluči za putovanje pa sve do povratka

ORIGINALNOST

svako putovanje sa nama pa i ono najkraće uvijek je istinski doživljaj

JAN Jadran Alpe Nautika je tvrtka utemeljena u Zagrebu 22.11.1995 godine sa sjedištem u Zagrebu, Gundulićeva 3.

JAN Jadran Alpe Nautika d.o.o., turistička agencija
Sjedište: Gundulićeva 3, 10000 Zagreb
OIB: 23441919807
MB: 03717224
PDV identifikacijski broj: HR23441919807

Voditelj poslova: Tihomir Korać
Ovlašten je za praćenje poslovanja turističke agencije sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Ovlaštena osoba: Tihomir Korać, OIB 41340484169
Trgovačkog suda u Zagrebu: Tt-20/46842-3
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN tvrtke:  HR7823600001102946778
Poslovna banka: Zagrebačka banka
SWIFT: ZABAHR2X

Kontinuirano radimo na razvoju novih i unapređenju postojećih programa u skladu sa načelima društveno odgovornog poslovanja i održivog turizma te posvećujemo posebnu pažnju pri izboru poslovnih partnera.
Naša politika kvalitete usklađena je s misijom, vizijom, strategijom i ciljevima kvalitete agencije s čime su upoznati svi naši zaposlenici koje kontinuirano stručno usavršavamo.