O nama

KVALITETA

nam je izuzetno važna i stalno težimo boljem

ISKUSTVO

radom s ljudima i djecom, organiziranjem putovanja i aranžmana bavimo od 1995.

PODRŠKA

klijentu dajemo podršku i asistenciju od trenutka kada se odluči za putovanje pa sve do povratka

INSS Tour d.o.o., turistička agencija
Sjedište: Petrinjska 59a, 10000 Zagreb
OIB: 46562813553
MB: 5608856
PDV identifikacijski broj: HR46562813553

Ovlaštena osoba: Nenad Janićijević, OIB 49086952227
Trgovačkog suda u Zagrebu: Tt-22/26188-2
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN tvrtke:  HR9023600001103006314
Poslovna banka: Zagrebačka banka
SWIFT: ZABAHR2X

Kontinuirano radimo na razvoju novih i unapređenju postojećih programa u skladu sa načelima društveno odgovornog poslovanja i održivog turizma te posvećujemo posebnu pažnju pri izboru poslovnih partnera.
Naša politika kvalitete usklađena je s misijom, vizijom, strategijom i ciljevima kvalitete agencije s čime su upoznati svi naši zaposlenici koje kontinuirano stručno usavršavamo.