COVID 19 aktualne mjere za ulazak u zemlje EU

Ažurirano 07.08.2023


FRANCUSKA

U Francuskoj su ukinuta ograničenja povezana s bolešću COVID-19. Nije potrebno dostaviti dokaz o cijepljenju, preboljenju od bolesti COVID-19 ili negativnim rezultatima testova.

AUSTRIJA


Ograničenja ulaska zbog bolesti COVID-19 ukinuta su u Austriji. Putnici ne moraju dostaviti dokaz o cijepljenju, preboljenju od bolesti COVID-19 ili negativnom rezultatu testa, osim pri ulasku iz zemalja ili područja s visokim epidemiološkim rizikom.

ITALIJA


Ograničenja putovanja zbog bolesti COVID-19 ukinuta su u Italiji. Nije potrebno dostaviti dokaz o cijepljenju, preboljenju od bolesti COVID-19 ili negativnim rezultatima testova.

SLOVENIJA


Ograničenja putovanja zbog bolesti COVID-19 ukinuta su u Sloveniji. Putnici ne moraju dostaviti dokaz o cijepljenju, preboljenju od bolesti COVID-19 ili negativnom rezultatu testa. Ukinuta je upotreba digitalnih obrazaca za lociranje putnika (dPLF).


COVID 19 MJERE ZA ULAZAK U ŠVICARSKU


Švicarska je od 1. travnja 2022. ukinula sve epidemiološke mjere. Tako ulazak u zemlju nije potrebno predočiti dokaz o cijepljenju, oporavku ili negativan test niti ispunjavati obrazac za najavu dolaska.